پیشنهاد کالیباف برای ریاست قانون رد شد آخرین خبرها

پیشنهاد کالیباف برای ریاست قانون رد شد  آخرین خبرها


5fb947ffb5d0b_2020-11-21_20-31

اخیراً شایعاتی مبنی بر توصیه کالیباف زاکانی برای تصدی پست رئیس مجلس در برخی محافل سیاسی منتشر شده است.

اخیراً شایعاتی مبنی بر اینكه محمد بیكر كالیباف رئیس مجلس در جلسه ای با 60 نفوذ در پارلمان گفت: “من قصد دارم در انتخابات ریاست جمهوری شركت كنم و بهترین گزینه برای جایگزینی من آقای زاكانی است.”

اما منابع این شایعه را تکذیب می کنند و می گویند که بیشتر محمد بیکر کلیباف چنین موضوعی را در چنین مجلسی مطرح نکرده و اساساً این موضوع نادرست است.

اخیراً شایعاتی مبنی بر توصیه کالیباف زاکانی برای تصدی پست رئیس مجلس در برخی محافل سیاسی منتشر شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb947ffb5d0b_2020-11-21_20-31

اخیراً شایعاتی مبنی بر اینكه محمد بیكر كالیباف رئیس مجلس در جلسه ای با 60 نفوذ در پارلمان گفت: “من قصد دارم در انتخابات ریاست جمهوری شركت كنم و بهترین گزینه برای جایگزینی من آقای زاكانی است.”

اما منابع این شایعه را تکذیب می کنند و می گویند بیشتر محمد بیکر کلیباف چنین موضوعی را در چنین مجلسی مطرح نکرده است و اساساً این موضوع نادرست است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>