پیشکسوت استقلال به دلیل تاج درگذشت | آخرین خبرها

پیشکسوت استقلال به دلیل تاج درگذشت |  آخرین خبرها


5f9cfb8f04c4b_2020-10-31_09-22

یکی از پیشکسوتان باشگاه “استقلال” به لطف “تاج” در کشور ماند.

وهاب مراگکچیان که پیش از انقلاب اسلامی در تیم فوتبال استقلال بازی می کرد به دلیل ویروس تاج دارفانی را وداع گفت.

ما برای این فاجعه با خانواده مراغه همدردی می کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و مغفرت خواستاریم.

یکی از پیشکسوتان باشگاه “استقلال” به لطف “تاج” در کشور ماند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9cfb8f04c4b_2020-10-31_09-22

وهاب مراغیان که پیش از انقلاب اسلامی در تیم فوتبال استقلال بازی می کرد به دلیل ویروس تاج دارفانی را وداع گفت.

ما با خانواده مراغه برای این فاجعه همدردی کرده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و مغفرت خواستاریم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>