چگونه در مورد رابطه جنسی با کودک صحبت کنیم؟

[ad_1]


صحبت درباره مسائل جنسی با توجه به فرهنگی که در آن بزرگ شده ایم برای بسیاری از والدین ایرانی دشوار است

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>