چگونه روحانی و بایدن می توانند از درگیری میان تهران و واشنگتن جلوگیری کنند؟

[ad_1]


دانیل دیپتریس در این نشریه نوشت: تقریباً یک سال پس از ترور ژنرال ایرانی کاظم سلیمانی طوس

[ad_2]

مطالب جدید  عقاب وارد رستورانی در تهران شد / تصاویر | آخرین خبرها