کدام سامانه موشکی ایران در مرز نزدیک جنگ قره باغ قرار داشت؟ / فیلم | آخرین خبرها

کدام سامانه موشکی ایران در مرز نزدیک جنگ قره باغ قرار داشت؟  / فیلم |  آخرین خبرها

[ad_1]

5f9dce2b8ef3b_5f9dce2b8ef3d

ارتش این کشور حضور خود را برای حفاظت بیشتر از مناطق مرزی در شمال غربی ایران افزایش داده است.

پس از درگیری های فشرده بین دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره باغ کوهستانی ، نیروهای نظامی ما حضور خود را در مناطق مرزی شمال غربی افزایش داده اند.

تاکنون تیپ 321 پیاده ارتش ، تیپ مکانیزه MRVK امام زمان (عج) و همچنین تجهیزات مانند رادارهای شناسایی و پدافند هوایی مرصاد و ثور M1 و … در این مناطق قرار دارد.

ارتش این کشور حضور خود را برای حفاظت بیشتر از مناطق مرزی در شمال غربی ایران افزایش داده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9dce2b8ef3b_5f9dce2b8ef3d

پس از درگیری شدید بین دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره باغ کوهستانی ، نیروهای نظامی ما حضور خود را در مناطق مرزی شمال غربی افزایش داده اند.

تاکنون تیپ 321 پیاده ارتش ، تیپ مکانیزه MRVK امام زمان (عج) و همچنین تجهیزات مانند رادارهای شناسایی و پدافند هوایی مرصاد و ثور M1 و … در این مناطق قرار دارد.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>