کشورهای دیگر در حال پیوستن به روند عادی سازی روابط با اسرائیل هستند
مایک پمپئو در مصاحبه با العربیه به عادی سازی روابط سودان ، امارات و بحرا اشاره کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>