کلیباف در مجلس قرنطینه شده است آخرین خبرها

کلیباف در مجلس قرنطینه شده است  آخرین خبرها


5f9ad0a93268c_5f9ad0a93269a

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در قرنطینه به سر می برد.

به دنبال اخبار دهنوی مبنی بر قرنطینه شدن رئیس مجلس در خانه مردم ، خوجاتالاسلام علیرضا سلیمی گفت: آقای کلیباف در دفتر خود در مجلس قرنطینه است و اموراتی را که می تواند به تنهایی در محل کار خود انجام دهد را زیر نظر دارد.

وی افزود: آقای كالیباف تا به امروز به منزل خود مراجعه نكرده است.

محمد بیکر کلیباف صبح روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر گزارش کرد که به بیماری عروق کرونر قلب مبتلا است.

سبد محسن دهنوی ، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ، عصر امروز نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که محمد بیکر کلیباف نه در خانه بلکه در خانه در کشور قرنطینه است.

س isال این است که اگر رئیس مجلس مجبور نیست در حین قرنطینه جلسه ای برگزار کند و با کسی ملاقات کند ، چرا باید در دفتر باشد و به مواردی نپردازد که شخصاً در خانه تصمیم بگیرد و هزینه های احتمالی قرنطینه را تحمل کند؟ خطر نقض قرنطینه در این فضا را افزایش دهید؟

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در قرنطینه به سر می برد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9ad0a93268c_5f9ad0a93269a

به دنبال اخباری که دهنووی در مورد قرار دادن رئیس مجلس در قرنطینه در خانه ملت قرار داده بود ، خوجتالاسلام علیرضا سلیمی اظهار داشت: آقای کلیباف در دفتر خود در قرنطینه مجلس است و در حال بررسی مواردی است که می توانند به تنهایی در محل کار خود انجام دهند.

وی افزود: آقای كالیباف تا به امروز به منزل خود مراجعه نكرده است.

محمد بیکر کلیباف صبح روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر گزارش کرد که به بیماری عروق کرونر قلب مبتلا است.

سبد محسن دهنوی ، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ، عصر امروز نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که محمد بیکر کلیباف نه در خانه بلکه در خانه در کشور قرنطینه است.

س isال این است که ، اگر رئیس مجلس قصد ندارد در حین قرنطینه ملاقات کند و با کسی ملاقات کند ، چرا باید در دفتر کار باشد و به مواردی که شخصاً می تواند در خانه اداره کند پرداخته و هزینه های احتمالی قرنطینه را تحمل کند؟ خطر نقض قرنطینه در این فضا را افزایش دهید؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>