گوشت گوسفندی کیلویی 130 هزار تومان | آخرین خبرها

گوشت گوسفندی کیلویی 130 هزار تومان |  آخرین خبرها


5f9d1f2c012c7_5f9d1f2c012ca

رئیس اتحادیه مدافع از کاهش قیمت گوشت خبر داد و گفت: هر کیلوگرم گوشت بره بدون دم با قیمت 130 هزار تامان در بازار عرضه می شود.

علی عسگر ملکی از کاهش قیمت گوشت در بازار در هفته گذشته از 15 به 20 هزار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوسفند بدون دم به میزان 110 تا 115 هزار تامان و 130 هزار تامان به مصرف کننده به صاحب فروشگاه عرضه می شود.

هزینه هر کیلوگرم به 130 هزار تامان رسید

وی افزود: در روزهای اخیر گوشت رو به کاهش است و احتمالاً این روند در هفته آینده نیز ادامه دارد.

مالکی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای خرید دلیل اصلی کاهش قیمت گوشت در بازار است ، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها از ماه پنجم و افزایش عرضه در برابر تقاضا ، قیمت گوشت در حال سقوط است.

رئیس اتحادیه مدافع ادامه داد: در هفته های اخیر ، کشاورزان از تهیه دام خودداری کرده و بدنبال افزایش قیمت هستند و در صورت عدم تقاضای بازار ، آنها اقدام به تهیه دام خود می کنند که این امر قیمت ها را کاهش می دهد.

وی میزان فعلی را 52 تا 53 هزار تن در هر کیلوگرم دام در منطقه اعلام کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات مقرون به صرفه نیست ، گفت: “واردات گوشت از برزیل به دلیل نوسانات نرخ ارز مقرون به صرفه نیست و ما این موارد را در جلسه اخیر تنظیم بازار مطرح کردیم.”

در پایان ، ملک درباره آخرین جزئیات قاچاق حیوانات تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از گاو در حال خروج از کشور است اما تعداد آنها برای تأثیرگذاری در بازار داخلی کافی نیست ، اما به هر حال در جلسه ستاد تنظیم بازار برای مقامات مرزی است. سوالات

رئیس اتحادیه مدافع از کاهش قیمت گوشت خبر داد و گفت: هر کیلوگرم گوشت بره بدون دم با قیمت 130 هزار تامان در بازار عرضه می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9d1f2c012c7_5f9d1f2c012ca

علی عسگر ملکی از کاهش قیمت گوشت در بازار در هفته گذشته از 15 به 20 هزار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوسفند بدون دم به میزان 110 تا 115 هزار تامان و 130 هزار تامان به مصرف کننده به صاحب فروشگاه عرضه می شود.

هزینه هر کیلوگرم به 130 هزار تامان رسید

وی افزود: در روزهای اخیر گوشت رو به کاهش است و احتمالاً این روند در هفته آینده نیز ادامه دارد.

مالکی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای خرید دلیل اصلی کاهش قیمت گوشت در بازار است ، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها از ماه پنجم و افزایش عرضه در برابر تقاضا ، قیمت گوشت در حال سقوط است.

رئیس اتحادیه مدافع ادامه داد: در هفته های اخیر ، کشاورزان از تهیه دام خودداری کرده و به دنبال افزایش قیمت بودند و در صورت عدم تقاضای بازار ، آنها اقدام به تهیه دام خود کردند که این امر باعث کاهش قیمت ها شد.

وی میزان فعلی را 52 تا 53 هزار تن در هر کیلوگرم دام در منطقه اعلام کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات مقرون به صرفه نیست ، گفت: “واردات گوشت از برزیل به دلیل نوسانات نرخ ارز مقرون به صرفه نیست و ما در جلسه اخیر تنظیم بازار این موارد را مطرح کردیم.”

در پایان ، ملک در مورد آخرین جزئیات قاچاق حیوانات تصریح کرد: “در حال حاضر ، بخشی از گاو در حال خروج از کشور است ، اما تعداد آنها برای تأثیر در بازار داخلی کافی نیست ، اما به هر حال در جلسه کارکنان تنظیم بازار اعلام کردیم که آنها این مورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>