یارانه 1400 چقدر خواهد بود؟ اینفوگرافیک ها آخرین خبرها

یارانه 1400 چقدر خواهد بود؟  اینفوگرافیک ها  آخرین خبرها


5f9d811212247_2020-10-31_18-51

اگر دولت با یارانه پیشنهادی مجلس موافقت کند ، سال آینده یارانه یک خانواده پنج نفره از فقرا یک میلیون و 23 هزار تن خواهد بود.

اگر دولت با یارانه پیشنهادی مجلس موافقت کند ، سال آینده یارانه یک خانواده پنج نفره از فقرا یک میلیون و 23 هزار تن خواهد بود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9d811212247_2020-10-31_18-51

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>