180 کامیون سیب زمینی از مرز سیران بند بانه خارج شد
بختیار رحمانی پور روز چهارشنبه گفت: صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>