19 شکارچی متخلف در آذربایجان غربی دستگیر شدند
مهران نظری روز یکشنبه گفت که این متخلفان در شهرهای پلدشت ، مهاباد ، اشنویه ، ارومیه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>