احمدی نژاد 64 ساله می شود / نظر شما در مورد تجربه 8 ساله دولت وی چیست؟

احمدی نژاد 64 ساله می شود / نظر شما در مورد تجربه 8 ساله دولت وی چیست؟

[ad_1]


رئیس جمهور اسبق کشورمان از مردم برای تبریک تولدشان تشکر کرد.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>