بخشهای خواندنی کتاب «یک عاشقانه آرام»

کتاب عاشقانه داستان از دریچهی زری شخصیت اول داستان و دانای کل محدود به ذهن او روایت میشود. زندگی سلستیا و روی بعد از این شب به کل تغییر میکند و رابطه عاشقانه آنها دستخوش تغییراتی می شود. کتاب عاشقانه پری دختر باهوشی است که در یک خانواده پر جمعیت زندگی می کند. حتی دختری …

ادامه مطلب

همه چیز در مورد آیین نامه رانندگی

اگر چه با داشتن گواهینامه بینالمللی به مدت سه ماه میتوان در ونکوور رانندگی کرد، اما توصیه میشود به دلیل آشنا نبودن با قوانین رانندگی در کانادا هر چه سریعتر نسبت به دریافت گواهینامه این کشور اقدام شود. اگر سوئیچ در وضعیت ACC قرار بگیرد چه اتفاقی میافند؟ روی هر سوال زمان کافی برای فکر کردن …

ادامه مطلب

احادیث درباره قانون جذب

همانطوریکه قبلا بحث شد، قانون جذب و ارزش های آن در سرتاسر تاریخ مشاهده شده است. قانون جذب از افکار افراد اطاعت میکند، بنابراین به سختیها، فقر و بدبختی فکر نکنید. لوسیر عنوان فرعی کتاب قانون جذب را «جذب دلخواهها و دفع ناخواستهها» گذاشته است، تا در همان اولین برخورد با کتاب بدانید که این …

ادامه مطلب