اگر اقدامات تهران تایمز مغایر با منافع کشور باشد ، قطعاً هیئت مدیره بی تفاوت نخواهد ماند.

[ad_1]


گللامرضا منتظری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا هیئت نظارت در روزنامه فعالیت می کند؟

[ad_2]

مطالب جدید  یک بیماری شگفت انگیز از زنی که بیشترین گروه ها را در جهان دارد! | آخرین خبرها