بازیگران تبلیغات نوشتاری توس وصافی | اخبار فوری

[ad_1]

5fca64e78bb3b_2020-12-04_20-03

بسیاری از بازیگران هنوز در حال کپی برداری از بهراز وساگی هستند!

سامان صفری در مصاحبه با آخرین اخبار گفت که بیروز وصافی منبع بسیاری از بازیگران ایرانی بود. از طرف دیگر ، من فکر می کنم ما باید اخلاق را از این شخص یاد بگیریم.

گفتگوی زیر توسط سامانا صفری از خبرفورا را ببینید:

https://www.youtube.com/watch؟v=witGBvrkQjA

بسیاری از بازیگران هنوز در حال کپی برداری از بهراز وساگی هستند!

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fca64e78bb3b_2020-12-04_20-03

سامان صفری در مصاحبه با خبر فوری گفت که بیروز وشافی منبع بسیاری از بازیگران ایرانی بود. از طرف دیگر ، من فکر می کنم ما باید اخلاق را از این شخص یاد بگیریم.

گفتگوی زیر توسط سامانا صفری از خبرفورا را ببینید:

https://www.youtube.com/watch؟v=witGBvrkQjA

[ad_2]