بایدن در برابر ترامپ به بالاترین سطح رهبری رسیده است

بایدن در برابر ترامپ به بالاترین سطح رهبری رسیده است
نظرسنجی انجام شده از 23 تا 25 اکتبر نشان می دهد که 54٪ از رای دهندگان

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>