تاج علاقه شدیدی به خیار دارد! | اخبار فوری

تاج علاقه شدیدی به خیار دارد!  |  اخبار فوری


5fb8e9c7e054a_2020-11-21_13-49

یک مطالعه توسط محققان در مورد انتقال ویروس کرونا از طریق میوه ها و سبزیجات تازه نشان می دهد که ویروس کرونا ویروس “HCoV-229E” تا 3 روز روی خیار وجود دارد و بیماری زا است.

مطالعات محققان دانشگاه اوتاوا در کانادا در مورد زنده ماندن ویروس های کرونا در سطوح بی جان نشان می دهد که این ویروس ها می توانند برای چند ساعت تا چند روز بیماریزا باشند.

تا به امروز ، هیچ اطلاعاتی در مورد بقای ویروس ها در غذاهای تازه ، که معمولاً به صورت خام خورده می شوند یا در معرض حداقل گرما قرار دارند ، وجود ندارد.

در این مطالعه ، محققان ماندگاری ویروس کرونا را در غذاهای تازه خام مانند سیب ، گوجه فرنگی و خیار بررسی کردند.

محققان دریافتند که ویروس پس از تلقیح در سیب و گوجه فرنگی چندین ساعت بیماری زا باقی مانده و ویروس پس از 24 ساعت فاقد قدرت بیماری زایی است. در حالی که این ویروس می تواند تا 72 ساعت برای خیار بیماری زا باشد.

این مشاهدات احتمال انتقال ویروس کرونا با غذا را افزایش می دهد.

اکنون تخمین زده شده است که حدود 30-50٪ بیماران کرونر علائم گوارشی مانند حالت تهوع ، اسهال ، استفراغ و درد شکم دارند. در چندین مطالعه ویروس کرونا در مدفوع 50٪ افراد یافت شد که نشان می دهد ویروس کرونا در روده انسان تکثیر می شود.

یک مطالعه قبلی نشان داد که ویروس کرونا تا 7 روز روی سطوح پلاستیکی و فلزی باقی مانده است. طبق گزارش دیگری ، ویروس به مدت 5 روز در سطوحی مانند شیشه و کاغذ در دمای اتاق باقی مانده و در سطوح مسی به سرعت غیرفعال می شود.

مطالعه دیگری نیز تایید کرد که از بین بردن ویروس کرونا در کاهو در دمای 4 درجه سانتیگراد 4 روز طول می کشد.

ویروس تا 2 روز در دمای اتاق در ماهی قزل آلا ذخیره می شود.

یک مطالعه توسط محققان در مورد انتقال ویروس کرونا از طریق میوه ها و سبزیجات تازه نشان می دهد که ویروس کرونا ویروس “HCoV-229E” تا 3 روز روی خیار وجود دارد و بیماری زا است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb8e9c7e054a_2020-11-21_13-49

مطالعات محققان دانشگاه اوتاوا در کانادا در مورد زنده ماندن ویروس های کرونا در سطوح بی جان نشان می دهد که این ویروس ها می توانند برای چند ساعت تا چند روز بیماریزا باشند.

تا به امروز ، هیچ اطلاعاتی در مورد بقای ویروس ها در غذاهای تازه ، که معمولاً به صورت خام خورده می شوند یا در معرض حداقل گرما قرار دارند ، وجود ندارد.

در این مطالعه ، محققان ماندگاری ویروس کرونا را در غذاهای تازه خام مانند سیب ، گوجه فرنگی و خیار بررسی کردند.

محققان دریافتند که ویروس پس از تلقیح در سیب و گوجه فرنگی چندین ساعت بیماری زا باقی مانده و ویروس پس از 24 ساعت فاقد قدرت بیماری زایی است. در حالی که این ویروس می تواند تا 72 ساعت برای خیار بیماری زا باشد.

این مشاهدات احتمال انتقال ویروس کرونا با غذا را افزایش می دهد.

اکنون تخمین زده شده است که حدود 30-50٪ بیماران کرونر علائم گوارشی مانند حالت تهوع ، اسهال ، استفراغ و درد شکم دارند. در چندین مطالعه ویروس کرونا در مدفوع 50٪ افراد یافت شد که نشان می دهد ویروس کرونا در روده انسان تکثیر می شود.

یک مطالعه قبلی نشان داد که ویروس کرونا تا 7 روز روی سطوح پلاستیکی و فلزی باقی مانده است. طبق گزارش دیگری ، ویروس به مدت 5 روز در سطوحی مانند شیشه و کاغذ در دمای اتاق باقی مانده و در سطوح مسی به سرعت غیرفعال می شود.

مطالعه دیگری نیز تایید کرد که از بین بردن ویروس کرونا در کاهو در دمای 4 درجه سانتیگراد 4 روز طول می کشد.

ویروس تا 2 روز در دمای اتاق در ماهی قزل آلا ذخیره می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>