تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند! | آخرین خبرها

[ad_1]

5fbaafd16f145_5fbaafd16f146

در پاسخ به میزان زیادی از تبلیغات بایا ، کاربران فضای مجازی پیام های طنزی را با حضور سیامک انصاری به اشتراک گذاشتند.

این چند روز از آگهی های جدید ظاهر شد است بیا دیگه یا در تلویزیون “شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور” آغاز شد. این آگهی را در حساب کنید هفته اخیر این امر چنان واکنش بزرگی از بینندگان و بینندگان را در پی داشت که برخی از آنها نظرات خود را به صورت طنز در توییتر به اشتراک گذاشتند.

یکی از کاربران نوشت:

“تا آنجا که ما Bay را می شناسیم ، او با خودش آشنایی ندارد.”

کاربر دیگری سیامک انصاری را با شخصیت خود در سریال Shabhae Bare مقایسه کرد:

برخی از پیام های کاربر را می توانید در زیر مشاهده کنید:

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

کاربران فضای مجازی در پاسخ به تعداد زیادی از تبلیغات بایا با حضور سیامک انصاری پیام های طنز به اشتراک گذاشتند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fbaafd16f145_5fbaafd16f146

چند روزی است که تبلیغ جدید ظاهر نشده است بیا دیگه یا در تلویزیون “شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور” آغاز شد. این آگهی را بشمارید هفته اخیر این امر چنان واکنش چشمگیر بینندگان و بینندگان را به همراه داشت که برخی از آنها نظرات خود را به صورت طنز در توییتر به اشتراک گذاشتند.

یکی از کاربران نوشت:

“وقتی ما بایا را ملاقات کردیم ، او خودش را نمی شناخت.”

یا کاربر دیگری سیامک انصاری را با شخصیت وی در سریال شبهای بره مقایسه کرده است:

برخی از پیام های کاربر را می توانید در زیر مشاهده کنید:

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

تا آنجا که سماک انصاری را می بینیم ، خانواده اش او را نمی بینند

[ad_2]