ترامپ یا بایدن ؛ چه کسی در بازار سهام ایران خوب کار می کند؟! اخبار فوری

ترامپ یا بایدن ؛  چه کسی در بازار سهام ایران خوب کار می کند؟!  اخبار فوری


5f99c9a3e5fe5_2020-10-28_23-12

یکی از تحلیلگران بازار سهام گفت: “پیروزی جو بایدن تأثیر عاطفی خواهد داشت ، زیرا همه فکر می کنند دلار قرار است کاهش یابد.”

کاظم صادقی افزود: اخباری مبنی بر رئیس جمهور شدن جو بایدن در انتخابات آمریکا در حال انتشار است. خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات منجر به سقوط بازار سهام خواهد شد ، اما این کاهش چند هفته بیشتر طول نخواهد کشید و پس از آن ممکن است سرمایه فعال در بازار ارز و سکه وارد بورس شود که البته این تنها تأثیر مثبت دارد. برخی صنایع

وی ادامه داد: اگر ترامپ رئیس جمهور شود به زودی افزایش دلار خواهیم داشت که قابل تحسین است و مردم را مجدداً نسبت به بورس مشتاق می کند و در نهایت رئیس جمهور ترامپ تأثیر مثبتی در بورس خواهد داشت!

یکی از تحلیلگران بازار سهام گفت: “پیروزی جو بایدن تأثیر عاطفی خواهد داشت زیرا همه فکر می کنند دلار قرار است کاهش یابد.”

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

کاظم صادقی افزود: اخباری مبنی بر رئیس جمهور شدن جو بایدن در انتخابات آمریکا در حال انتشار است. خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات منجر به سقوط در بورس خواهد شد اما این کاهش بیش از چند هفته طول نخواهد کشید و پس از آن سرمایه فعال در بازار ارز و سکه ممکن است وارد بورس شود که البته این تنها تأثیر مثبت دارد. برخی صنایع

وی ادامه داد: اگر ترامپ رئیس جمهور شود ، افزایش کوتاه مدت دلار خواهیم داشت که هیجان انگیز است و مردم را دوباره به بازار سهام مشتاق می کند و در نهایت رئیس جمهور ترامپ تأثیر مثبتی در بورس خواهد داشت!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>