حمایت از آژانس انرژی هسته ای بین المللی باید پیش شرط اصلی حل مسئله هسته ای ایران باشد

[ad_1]


روز سه شنبه ، خانم هوآ چون یینگ جزئیات را در یک کنفرانس مطبوعاتی روزانه در پکن گزارش داد

[ad_2]