خطر استنشاق دود عنبر آخرین خبرها

خطر استنشاق دود عنبر  آخرین خبرها


5f9e70cf3f265_5f9e70cf3f268

یک متخصص بیماری های ریوی معتقد است که هر دود برای ریه ها مضر است و این شامل دود اسپند ، آنبورا و غیره است.

سید علی جواد موسوی در پاسخ به اتهامات استفاده از دود ناشی از Pewter ، Anburnasa و د برای از بین بردن ویروس ها در داخل خانه ، گفت: “هر دود به ریه ها آسیب می رساند.”

وی افزود: بیشتر این بخارات برای ریه ها بسیار مضر هستند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه استنشاق دود انبارناس بسیار خطرناک است ، ادامه داد: گفته می شود این دود ویروس را از بین می برد ، که در حقیقت چنین نیست. اگر این درست باشد ، می تواند ناشی از کمبود اکسیژن در محیط باشد که می تواند به ریه ها آسیب برساند.

یک متخصص بیماری های ریوی معتقد است که هر دود برای ریه ها مضر است و این شامل دود اسپند ، آنبورا و غیره است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9e70cf3f265_5f9e70cf3f268

سید علی جواد موسوی در پاسخ به اتهامات استفاده از دود ناشی از Pewter ، Anburnasa و د برای از بین بردن ویروس در محیط داخلی ، گفت: “هر دود به ریه ها آسیب می رساند.”

وی افزود: بیشتر این بخارات برای ریه ها بسیار مضر هستند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه استنشاق دود انبارناسا بسیار خطرناک است ، ادامه داد: گفته می شود این دود ویروس را از بین می برد ، که در حقیقت چنین نیست. اگر این درست باشد ، می تواند ناشی از کمبود اکسیژن در محیط باشد که می تواند به ریه ها آسیب برساند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>