درگذشت حسین پورگوساین | آخرین خبرها

درگذشت حسین پورگوساین |  آخرین خبرها

[ad_1]

فهرایی با یادآوری زندگی مادام العمر پورحسین خاطرنشان کرد: پروفسور پورحسین سالها با روزنامه قدس کار کرد و سال گذشته در روز خبرنگار به عنوان پیشگام در حوزه رسانه اعطا شد. در مشهد وی یکی از محققان و علاقه مندان به هنر سینما بود که بیشتر عمر خود را در فیلم و روزنامه نگاری گذراند.

در ابتدای کتاب “صد سال سینما در مشهد” آمده است که این کتاب از دیدگاه علاقه مندان به فیلم تشکیل شده و از فرهنگ نگاری ژورنالیسم پرهیز می کند. این کتاب کاملاً نثر ژورنالیستی و غیرآکادمیک دارد. قسمت عمده ای از “صد سال سینما در مشهد” در سال 1378 با عنوان “سرگردانی در روزها ، از سینما از گذشته تا به امروز” با نویسندگی و مصاحبه حسین پورگازاین و تنظیم حسین نهایی شریف در هفته منتشر شد. شهر آرا »

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>