دستبند پلیس فیروزکوه روی دستهای قاتل
سرهنگ بهزاد عبدیان گفت: پس از اعزام پیرمرد 73 ساله در 4 دی ماه سال گذشته به کل

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>