رحمتی: من عامل از دست دادن شهرودر شدم / من عادلانه بازی نمی کنم و تو این کار را برای ما نمی کنی!
مهدی رحمت پس از شکست تیمش از پیکان گفت: “آنچه دیروز در زمین شهر قدس رخ داد ، ما

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>