رهبران سازمان مبادله با عدم ارائه لیست متخلفان به قوه قضاییه از آزار و اذیت مجلس جلوگیری کردند.

[ad_1]

5fc8d962e9a78_2020-12-03_15-56

روسای بورس اوراق بهادار و سازمان اوراق بهادار به دلیل سهل انگاری و کنار گذاشتن آنها پس از 4 ماه هنوز لیستی از متخلفان و دلایل سقوط شاخص بازار سرمایه را به دادگاهها ارائه نکرده اند و از پیگرد قانونی مجلس و قوه قضائیه جلوگیری کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سید میرحسین قاضی زاده هاشمی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: آنها بازار سرمایه را به قوه قضائیه ارائه ندادند و اجازه استفاده از آن را به مجلس و قوه قضائیه ندادند.

متن نامه معاون رئیس مجلس به شرح زیر است:

حضرت آیت الله رئیسی دامت برکت العالی

رئیس محترم قوه قضاییه

عصر بخیر

با احترام ، داشتن یک بازار سرمایه که اخیراً مورد استقبال مردم قرار گرفته است فرصتی ارزشمند برای تأمین منابع و رونق اقتصاد کشور است ، اما متأسفانه رانندگان و وابسته به اقتصاد دولتی ، با چرخش خود به اقتصاد کشور و برخی از شرکت های خصوصی دعوت شده توسط رئیس جمهور ، باعث ایجاد حباب در سهام مربوطه این شرکت ها شد و در نهایت بازار سرمایه را به کشتارگاه سرمایه مردم تبدیل کرد.

از اینکه برای درخواست تحقیق و بررسی به درخواست دادستان محترم تهران با من تماس گرفتید متشکرم. متأسفانه روسای بورس اوراق بهادار و سازمانهای اوراق بهادار با نادیده گرفتن و سلب مسئولیتهای نظارتی خود بر اساس ماده 52 قانون بورس اوراق بهادار ، 4 ماه بعد هنوز لیستی از متخلفان و دلایل سقوط شاخص بازار سرمایه را به دادگاهها ارائه نداده اند. محکوم شدند

قابل درک است که سازمان بورس اوراق بهادار مسئول نظارت بر بازار سرمایه حتی در مورد افزایش سهام ناچیز برخی از شرکتهای خصوصی و خسارات عظیم مردم به دادگستری اطلاع نداده است. وزرای اقتصاد بورس و دولت باید به دلیل نقش آنها در افزایش بی رویه بازار و سقوط ناگهانی آن و همچنین چپاول سرمایه های مردمی و امتناع از سو abuse استفاده ، مقصر شناخته شوند.

از آنجا که سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکرده است ، من به نمایندگی از مردم لیستی از متهمان در موضوع بازاریابی و شرکتهایی که باعث افت شاخص بازار سرمایه به دلیل سو m رفتار آنها شده را ارائه می دهم تا تحقیقات لازم و بررسی های لازم انجام شود.

امید است با دستور صریح و سریع جناب عالی دادستان محترم تهران به عنوان دادستان عمومی اقدام لازم و قاطع را انجام دهد.

روسای بورس اوراق بهادار و سازمان اوراق بهادار به دلیل سهل انگاری و کنار گذاشتن آنها پس از 4 ماه هنوز لیستی از متخلفان و دلایل سقوط شاخص بازار سرمایه را به دادگاهها ارائه نکرده اند و از پیگرد قانونی مجلس و قوه قضائیه جلوگیری کردند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fc8d962e9a78_2020-12-03_15-56

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سید میرحسین قاضی زاده هاشمی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: مجلس و دادگستری برای اجرای آن.

متن نامه معاون رئیس مجلس به شرح زیر است:

حضرت آیت الله رئیسی دامت برکت العالی

رئیس محترم قوه قضاییه

عصر بخیر

با احترام ، داشتن یک بازار سرمایه که اخیراً مورد استقبال مردم قرار گرفته است فرصتی ارزشمند برای تأمین منابع و رونق اقتصاد کشور است ، اما متأسفانه رانندگان و وابسته به اقتصاد دولتی ، با چرخش خود به اقتصاد کشور و برخی از شرکت های خصوصی دعوت شده توسط رئیس جمهور ، باعث ایجاد حباب در سهام مربوطه این شرکت ها شد و در نهایت بازار سرمایه را به کشتارگاه سرمایه مردم تبدیل کرد.

از اینکه برای درخواست تحقیق و بررسی به درخواست دادستان محترم تهران با من تماس گرفتید متشکرم. متأسفانه روسای بورس اوراق بهادار و سازمانهای اوراق بهادار با نادیده گرفتن و سلب مسئولیتهای نظارتی خود بر اساس ماده 52 قانون بورس اوراق بهادار ، 4 ماه بعد هنوز لیستی از متخلفان و دلایل سقوط شاخص بازار سرمایه را به دادگاهها ارائه نداده اند. محکوم شدند

البته سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر بازار سرمایه حتی دلایل رشد سهام ناچیز برخی از شرکت های خصوصی و خسارات هنگفت مردم را به دستگاه قضایی اطلاع نداد. وزیران بورس و اقتصاد دولت را باید به دلیل نقش آنها در افزایش بی رویه بازار و سقوط ناگهانی آن و همچنین در غارت سرمایه های عمومی و امتناع از سو abuse استفاده مقصر دانست.

از آنجا که سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکرده است ، من به نمایندگی از مردم لیستی از متهمان در موضوع بازاریابی و شرکتهایی که باعث افت شاخص بازار سرمایه به دلیل سو m رفتار آنها شده را ارائه می دهم تا تحقیقات لازم و بررسی های لازم انجام شود.

امید است با دستور صریح و سریع جناب عالی دادستان محترم تهران به عنوان دادستان عمومی اقدام لازم و قاطع را انجام دهد.

[ad_2]