سخنان بلند آیت الله فاطمی نیا درباره خرافات طب اسلامی آخرین خبرها

سخنان بلند آیت الله فاطمی نیا درباره خرافات طب اسلامی  آخرین خبرها


5fb001dc908d9_2020-11-14_19-42

آیت الله فاطمی نیا درباره خرافات طب اسلامی بینش جالبی ارائه می دهد.

آیت الله فاطمی نیا درباره خرافات طب اسلامی بینش جالبی ارائه می دهد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>