غسل و خاکسپاری تاجگذاری مردگان در کوما / عکس | آخرین خبرها

غسل و خاکسپاری تاجگذاری مردگان در کوما / عکس |  آخرین خبرها


5fb3af9061dad_2020-11-17_14-40

با شیوع ویروس تاج در کشور ، استحمام و خاکسپاری تاج های مرده در حرم بهشت ​​ماسومه (ANP) در کوما با رعایت تمام موازین شرعی و اصول بهداشتی انجام می شود.

با شیوع ویروس تاج در کشور ، استحمام و خاکسپاری تاج های مرده در حرم بهشت ​​ماسومه (ANP) در کوما با رعایت تمام موازین شرعی و اصول بهداشتی انجام می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb3af9061dad_2020-11-17_14-40

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>