مردم و ولیعهد منتظر یک تصمیم بزرگ هستند
ویروس تاج از 28 نوامبر 1999 وارد کشور شده و روزانه بیش از 400 نفر را به کام مرگ می کشاند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>