مهاجرت تهران به کرچک اخبار فوری

مهاجرت تهران به کرچک  اخبار فوری


5f9b2598d418c_2020-10-29_23-57

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات کارچک می گوید: تقاضای ساکنان تهرانی برای خرید خانه در کرچک (ورامین) در ماه های گذشته دو برابر شده است و اکنون میانگین قیمت آپارتمان های نوساز در کرچک (ورامین) به هشت تا 13 میلیون تن در متر مربع رسیده است.

با متوسط ​​افزایش قیمت مسکن در تهران و رسیدن به 26 میلیون و 700 هزار تن در متر ، مهاجرت ساکنان تهران در حومه شهر تسریع شده است. به گفته رئیس اتحادیه املاک و مستغلات “کارچک” ، در ماه های اخیر تقاضای ساکنان تهرانی برای خرید خانه در شهر کارچاک ورامین دو برابر شده است.

علیرضا حیدری افزود: متوسط ​​قیمت آپارتمان های نوساز در کارچاک ورامین از هر متر مربع از هشت تا 13 میلیون تامان می رسد و از طرف دیگر هزینه خانه های روستایی از 10 تا 11 میلیون تامان در هر متر مربع آغاز می شود. وی تأکید می کند که دلیل افزایش قیمت مسکن در شهرهای کوچک ، رشد تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شهرهای بزرگ است.

وی با اشاره به افزایش تعداد معاملات ادامه داد: در این مدت از افراد بیشتری نسبت به فروشنده درخواست خرید خانه می شود. زیرا مردم دیگر نمی توانند با فروش خانه های خود مسکن لازم را خریداری کنند.

رئیس اتحادیه املاک و مستغلات کرچک می گوید: تقاضای ساکنان تهرانی برای خرید خانه در کرچک (ورامین) در ماه های گذشته دو برابر شده است و اکنون میانگین قیمت آپارتمان های نوساز در کرچک (ورامین) به هشت تا 13 میلیون تن در متر مربع رسیده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9b2598d418c_2020-10-29_23-57

با متوسط ​​افزایش قیمت مسکن در تهران و رسیدن به 26 میلیون و 700 هزار تن در متر ، مهاجرت ساکنان تهران در حومه شهر تسریع شده است. به گفته رئیس اتحادیه املاک و مستغلات “کارچک” ، در ماه های اخیر تقاضای ساکنان تهرانی برای خرید خانه در شهر کارچاک ورامین دو برابر شده است.

علیرضا حیدری افزود: متوسط ​​قیمت آپارتمان های نوساز در کارچاک ورامین از هر متر مربع از هشت تا 13 میلیون تامان می رسد و از طرف دیگر هزینه خانه های روستایی از 10 تا 11 میلیون تامان در هر متر مربع آغاز می شود. وی تأکید می کند که دلیل افزایش قیمت مسکن در شهرهای کوچک ، تقاضای روزافزون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شهرهای بزرگ است.

وی با اشاره به افزایش تعداد معاملات ادامه داد: در این مدت از افراد بیشتری نسبت به فروشنده درخواست خرید خانه می شود. زیرا مردم دیگر نمی توانند با فروش خانه های خود مسکن لازم را خریداری کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>