نماینده سابق ولی فقیه در کرمان به نزد دیار هک شتافت
آیت الله سیدهی جعفری به دلیل کهولت سن ساعتی پیش به بیمارستان دیار حق فوراً اعزام شد. آیت و

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>