نوشته شده توسط رایان شجریان به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد آواز ایرانی
در چهلمین روز درگذشت رایان شجریان ، استاد محمدرضا شیاریان نوشت: “بزرگترین ترس در زندگی من از دست دادن تو است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>