همایون به یاد استاد شجریان بازی می کند / آهنگ من توسط بابا خراب شده است / ویدئو | آخرین خبرها

همایون به یاد استاد شجریان بازی می کند / آهنگ من توسط بابا خراب شده است / ویدئو |  آخرین خبرها

[ad_1]

5fb5fc0939955_5fb5fc0939957

در چهلمین روز درگذشت استاد شیاریان ، پسر جانشین این هنرمند به یاد پدرش آواز نخواند ، اما او بازی کرد و نوشت: “آهنگ من خراب است ، بابا”.

یک روز پس از چهلمین روز درگذشت پدرش ، همایون شیاریان یک یادداشت قلب با یک فایل ویدئویی منتشر کرد که در آن همایون تارها و تصویر استاد شجریان را می نواخت.

هامایون شجریان به محمدرضا شجران نوشت: “وقتی به خانه پدرم رفتم ، با سازهایی که در خانه داشت با عادت ها و علایق دست و پنجه نرم می کردم و او با همان لبخند خاص نگاهم می کرد ، گویی هنوز می گفت هنوز بابا بازی می کند. .

چهل روز است و آهنگ من پر است ، بابا. اگر اجازه می دهید با همان پنجه الکن و ضربات درمانده ام با معشوقه هایتان بروم

بگذار من از تو یک کودک بسازم ، شاید تو لبخندم کنی.

یاد روزهایی که آرام بودی …

“بزرگان نیز این احساس را می بخشند.”

محمدرضا شجریان پس از مدتها بیماری در 8 اکتبر درگذشت و پیکر وی در کنار مزار فردوسی در طوس به خاک سپرده شد.

در چهلمین روز درگذشت استاد شیاریان ، پسر جانشین این هنرمند به یاد پدرش آواز نخواند ، اما او بازی کرد و نوشت: “آهنگ من خراب است ، بابا”.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

یک روز پس از چهلمین روز درگذشت پدرش ، همایون شیاریان یک یادداشت قلب با یک فایل ویدئویی منتشر کرد که در آن همایون تارها و تصویر استاد شجریان را می نواخت.

هامایون شجریان به محمدرضا شجران نوشت: “وقتی به خانه پدرم رفتم ، با سازهایی که در خانه داشت با عادت ها و علایق دست و پنجه نرم می کردم و او با همان لبخند خاص نگاهم می کرد ، گویی هنوز می گفت هنوز بابا بازی می کند. .

چهل روز است و آهنگ من پر است ، بابا. اگر اجازه می دهید با همان پنجه الکن و ضربات درمانده ام با معشوقه هایتان بروم

بگذار من از تو یک کودک بسازم ، شاید تو لبخندم کنی.

یاد روزهایی که آرام بودی …

“بزرگان نیز این احساس را می بخشند.”

محمدرضا شجریان پس از مدتها بیماری در 8 اکتبر درگذشت و پیکر وی در کنار مزار فردوسی در طوس به خاک سپرده شد.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>