وزیر بهداشت گزینه اصلی انتخاب سال 1400؟

وزیر بهداشت گزینه اصلی انتخاب سال 1400؟


5faeeb56d1f8f_2020-11-13_23-53

داوری ، مشاور محمود احمدی نژاد ، در توییتر خود گفت که دکتر نمکی (وزیر بهداشت) می تواند برای 1400 نفر کاندیدای ریاست جمهوری شود.

داوری ، مشاور محمود احمدی نژاد ، در توییتر خود گفت که دکتر نمکی (وزیر بهداشت) می تواند در سال 1400 برای ریاست جمهوری نامزد شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5faeeb56d1f8f_2020-11-13_23-53

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>