وضعیت انتخاب ترامپ به زبان عادی! / فیلم | آخرین خبرها

وضعیت انتخاب ترامپ به زبان عادی!  / فیلم |  آخرین خبرها


5fa43c3c6ab8c_2020-11-05_21-24

در ویدئوی زیر می توانید وضعیت فعلی ترامپ را به زبان ساده مشاهده کنید.

در ویدئوی زیر می توانید وضعیت فعلی ترامپ را به زبان ساده مشاهده کنید.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>