پشت صحنه تخریب خانه یک زن بندرعباسی!

پشت صحنه تخریب خانه یک زن بندرعباسی!


5fb936842634a_2020-11-21_19-17

ماجرای تخریب خانه یک زن در بندرعباس منجر به خودسوزی وی شد.

امروز در برنامه رشوه زنبور عسل ، به استعفای معاون وزیر بهداشت ، شورش شبانه علیه وزیر بهداشت و سخنرانی های جنجالی یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی ، معیتبا یوسف ، پرداختیم که در زیر مشاهده می کنید:

https://www.youtube.com/watch؟v=-S9xhqNWhKI

ماجرای تخریب خانه یک زن در بندرعباس منجر به خودسوزی وی شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb936842634a_2020-11-21_19-17

امروز در برنامه رشوه زنبور عسل ، استعفای معاون وزیر بهداشت ، قیام شبانه علیه وزیر بهداشت و سخنرانی های جنجالی یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی ، معیتبا یوسف را انجام دادیم که در زیر مشاهده می کنید:

https://www.youtube.com/watch؟v=-S9xhqNWhKI

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>