پوشش اپراتورهای تلفن همراه در شهرها ، روستاها و جاده ها اعلام شده است آخرین خبرها

پوشش اپراتورهای تلفن همراه در شهرها ، روستاها و جاده ها اعلام شده است  آخرین خبرها


5fb042b97fade_2020-11-15_00-18

آخرین گزارش دوره ای سازمان تنظیم مقررات رادیویی در مورد آمار ICT منتشر شده است.

آخرین گزارش دوره ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد آمار ICT نشان می دهد که تعداد “روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه” در بخش تلفن همراه افزایش یافته است و همراه اول توانسته است شبکه ای شامل 44918 روستا را تحت پوشش قرار دهد که 2.4 برابر بیشتر از روستا است. تحت پوشش ایران.

به عنوان پیگیری این گزارش ، 18127 روستا شامل ایرانسل و 604 روستای رایتل بودند.

شاخص “درصد پوشش” برای تلفن همراه اول 96.9٪ ، ایرانسل 211.87٪ و Rytl 58.04٪ است.

اپراتور همراه اول با بیشترین پوشش جمعیت روستایی و همچنین بالاترین میزان پوشش جاده ای کشور با پوشش 74596 کیلومتر. پس از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتر.

آخرین گزارش دوره ای سازمان تنظیم مقررات رادیویی در مورد آمار ICT منتشر شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb042b97fade_2020-11-15_00-18

آخرین گزارش دوره ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد آمار ICT نشان می دهد که تعداد “روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه” در بخش تلفن همراه افزایش یافته است و همراه اول توانسته است شبکه ای شامل 44918 روستا را تحت پوشش قرار دهد که 2.4 برابر بیشتر از روستا است. تحت پوشش ایران.

به عنوان پیگیری این گزارش ، 18127 روستا شامل ایرانسل و 604 روستای رایتل بودند.

شاخص “درصد پوشش” برای تلفن همراه اول 96.9٪ ، ایرانسل 211.87٪ و Rytl 58.04٪ است.

اپراتور همراه اول با بیشترین پوشش جمعیت روستایی و همچنین بالاترین میزان پوشش جاده ای کشور با پوشش 74596 کیلومتر. پس از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>