پیام ارسال به منطقه 2 بمب افکن های آمریکایی B52 / ترامپ هنوز به جنگ فکر می کنند؟
انتظار می رفت اجلاس G20 در ریاض به یک اجلاس مبارز علیه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>