چه عاملی باعث مرگ نهنگ در کرانه های کیش شد؟ | آخرین خبرها

چه عاملی باعث مرگ نهنگ در کرانه های کیش شد؟  |  آخرین خبرها


5fb945f38a351_2020-11-21_20-23

مدیرکل بخش اکولوژی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علت انقراض نهنگ در سواحل جزیره کیش هنوز مشخص نیست.

دیوید میرشکار افزود که گزارشات سایت و همچنین گزارش کالبد شکافی باید بررسی شود تا صدمه یا صدمه ای به بدن نهنگ وارد شود.

مدیرکل بخش اکولوژی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست احتمال غرق شدن نهنگ در گل را رد کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که نهنگ پس از برخورد کشتی و مرگ در دریا به ساحل آورده شود اما هنوز هم نمی توانیم نهنگ

در پایان میرشکار با تأکید بر اینکه قبل از دفن نهنگ ، کالبد شکافی انجام شد ، اظهار داشت: پس از مطالعه دقیق گزارش ها ، درباره دلایل مرگ این نهنگ اظهارنظر خواهیم کرد ، زیرا در این زمان از سال ، نهنگ ها در گل و لای نشسته اند. این خیلی نادر اتفاق می افتد ، دلایل دیگری باید برای از دست دادن این نهنگ وجود داشته باشد.

دیروز (جمعه ، 21 نوامبر) یک نهنگ در ساحل سیمرگا ، جزیره کیش مشاهده شد و کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست پیش بینی کردند که این نهنگ به دلیل بوی نامطبوع خود می تواند ظرف چند روز بمیرد و توسط امواج دریا منتقل شود. وزن این نهنگ بیش از 5 تن بود و پس از انجام آزمایشات لازم در ساحل دفن شد.

مدیرکل بخش اکولوژی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: علت انقراض نهنگ در سواحل جزیره کیش هنوز مشخص نیست.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb945f38a351_2020-11-21_20-23

دیوید میرشکار افزود که گزارشات سایت و همچنین گزارش کالبد شکافی باید بررسی شود تا صدمه یا صدمه ای به بدن نهنگ وارد شود.

مدیرکل بخش اکولوژی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست احتمال غرق شدن نهنگ در گل را رد کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که نهنگ پس از برخورد کشتی و مرگ در دریا به ساحل آورده شود اما هنوز هم نمی توانیم نهنگ

در پایان میرشکار با تأکید بر اینکه قبل از دفن نهنگ ، کالبد شکافی انجام شد ، اظهار داشت: پس از مطالعه دقیق گزارش ها ، درباره دلایل مرگ این نهنگ اظهارنظر خواهیم کرد ، زیرا در این زمان از سال ، نهنگ ها در گل و لای نشسته اند. این اتفاق خیلی کم اتفاق می افتد ، دلایل دیگری نیز باید برای از دست دادن این نهنگ وجود داشته باشد.

دیروز (جمعه ، 21 نوامبر) یک نهنگ در ساحل سیمرگا ، جزیره کیش مشاهده شد و کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست پیش بینی کردند که این نهنگ به دلیل بوی نامطبوع خود می تواند ظرف چند روز بمیرد و توسط امواج دریا منتقل شود. وزن این نهنگ بیش از 5 تن بود و پس از انجام آزمایشات لازم در ساحل دفن شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>