چه نوع رئیس جمهور آمریکا 4 ساله است؟ / ترامپ احتمالاً یازدهمین عضو باشگاه 4 ساله کاخ سفید است
ریاست جمهوری ایالات متحده در سالهای 1789 و 231 سال پس از اولین ریاست جمهوری تأسیس شد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>