کمبود 300000 معلم در کشور آخرین خبرها

کمبود 300000 معلم در کشور  آخرین خبرها


5fb42df059531_2020-11-17_23-39

وزیر سابق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 300000 معلم کم داریم ، گفت: “هرچه بیشتر برای آموزش هزینه کنیم ، بیشتر هم می شویم.”

حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه “در طول ایران” شبکه آموزش سیما درباره وضعیت بودجه آموزش و پرورش و تأثیر آن بر آینده جامعه خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش بزرگترین ، مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی است و در سیاست کلی نظام از آن نام برده شده است. سرمایه اجتماعی تولید می کند. آموزش یک امر مدیریتی است ، به این معنی که سیستم باید صرف آموزش کند.

وی افزود: ما در کشور نهاد مهم تری از سیستم آموزش و پرورش نداریم و سطح قدرت کشور برابر با ظرفیت آموزش آن است. هر کشوری در دنیا با تحصیلات خود رشد کرده است. هرچه بیشتر برای آموزش هزینه کنیم ، بیشتر هم به دست می آوریم. معلم سنگ گرانبها و گرانبها سنگ قیمتی و گرانبهای دانش آموز را آموزش می دهد.

وزیر سابق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که اگر می خواهیم به موضوع بودجه بودجه در آموزش و پرورش بپردازیم ، باید بگوییم که دیدگاه آموزش از دیدگاه مسئولان متفاوت است و نظرات مختلفی وجود دارد. وی گفت: “برخی معتقدند كه آموزش باید خصوصی شود و دولت فعلی نیز این عقیده را دارد.” در اصل 30 قانون اساسی به این نتیجه رسیده ایم که باید منابع عمومی را در مدارس و آموزش و پرورش هزینه کنیم ، این سیاست سیستم است و رهبری نیز به همین باور است.

حاجی بابایی افزود: من در سال 1991 وزیر آموزش و پرورش بودم و بودجه این وزارتخانه 18/15 درصد بودجه عملیاتی دولت بود. در سال 1397 این رقم به 11.82 درصد رسید. همه وزرا از سال 1991 به جابجایی و خصوصی سازی مدارس اعتقاد داشتند. چنین دیدگاهی وجود دارد. چند سال پیش در 6 سپتامبر در تهران ، مردی مدرسه ای با 500 دانش آموز اجاره کرد و معلمانش را به مدارس دیگر فرستادند. معلمان متنوعی در این مدرسه جمع شدند و اعتقاد بر این بود که بار این مدرسه از دوش دولت برداشته شد.

وی خاطرنشان کرد که انتقال 10٪ مدارس به بخش خصوصی در لایحه بودجه سال گذشته ذکر شده بود که با مخالفت پارلمان ها روبرو شد. آنها پایین کار می کنند. آنها آن را خصوصی سازی نامیدند. آنها چندین سال است که کار می کنند ، خواستار اشتغال هستند و هر روز مقابل مجلس تجمع می کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشورتی اسلامی افزود: نظر دیگری که من نیز به آن اعتقاد دارم این است که دانشگاه فرهنگیانگ باید دانشجویان را به زور جذب کند و بهترین نمرات را انتخاب کند و آن را برای دوره های تخصصی مانند دبستان آماده کند. معلم برای استخدام مجبور نیست سر خود را خم کند. این معلم باید از روز اول استخدام شود. ما هفت سال است که درگیر این واقعیت هستیم که دانشجو باید از روز اول حقوق دریافت کند و اشتغال باید نهایی باشد.

حاجی بابای با بیان اینکه به طور متوسط ​​در هر 19 دانش آموز یک معلم وجود دارد اظهار داشت: 300000 معلم کم داریم. شورای آموزش عالی می گوید که ما 200000 کمبود داریم. ما در مجموع 640،000 معلم داریم که در کلاسها شرکت می کنند. بعد از من وزیر اعلام کرد که ما معلم اضافی داریم. چنین نگاهی به معلم تحقیرآمیز است.

وی در پاسخ به سخنان معاون وزیر آموزش و پرورش الحجار در خصوص کمبود معلم به دلیل معرفی سیستم شش و سه و سه و رفتن به طرحی برای خرید خدمات آموزشی برای جبران کمبود معلم ، گفت: “وقتی وزارت را تحویل دادم ، آقای فانی اعلام کرد ما 350 هزار معلم مازاد داریم ، چگونه می گویید ما معلمان کافی برای اجرای یک سیستم شش و سه و سه نداریم؟

وزیر اسبق آموزش و پرورش در پاسخ به این سال که بودجه سال آینده بودجه ای برای آموزش مجازی و یک مدرسه تلویزیونی در نظر گرفته شده است ، گفت: در برنامه ششم توسعه ذکر شده است. زمانی که من وزیر آموزش و پرورش بودم ، ما 15 درصد مدارس را هوشمند کردیم. شناخت مدارس یکی از روشهای مدرنی است که باید در مدارس انجام شود و این یکی از نیازهای روز ما است.

حاجی بابایی ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه ، وزارت ارتباطات را متعهد کرده ایم که مدارس را در همه روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر هوشمند کند. اما تلویزیون ما در کل نیز خوب پیش رفته است و باید از آن تشکر و قدردانی شود. پیش از این ، سهم آموزش در برنامه های رادیویی وجود نداشت. آموزش باید با توجه به وجود بودجه برای یک مدرسه تلویزیونی تعیین شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در مجلس معمولاً ابتدا لایحه دولت را می بینیم ، گفت: “دولت چند سال است که دست ما را خوانده است و سالی نیست که لایحه بیاید و چندین هزار میلیارد تن در بودجه تحصیلات “. اضافه نکن. دولت اخیراً می آید ، به جای تأمین 100٪ بودجه آموزش و پرورش ، 80٪ بودجه را به لایحه کمک می کند و ما تمام سرمایه ای را که در این چاله خالی سرمایه گذاری می کنیم دور می اندازیم.

وی افزود: ما پولی را اضافه خواهیم کرد که دولت باید به خود کمک کند. به عنوان مثال ، در کسری 20 هزار میلیاردی آن ، 20 هزار میلیارد کسری بودجه می آورد ، 10 هزار میلیارد اضافه می کنیم. امسال متفاوت عمل خواهیم کرد. من در مورد یک دولت خاص صحبت نمی کنم. دولت ها این کار را می کنند زیرا می دانند که مجلس توجه ویژه ای به آموزش و پرورش دارد.

حاجی بابای تأکید کرد: اگر اکنون “تاج” نبود ، ما کل بودجه را رد می کردیم. در بودجه ، 99 میلیارد ردیف برای رتبه بندی در نظر گرفتیم که توانستیم به آن برسیم. دولت 50 درصد مشاغل اضافی را برای همه كارمندان اضافه كرد ، اما رتبه معلمان را از آن رتبه گرفت و در واقع 50 درصد را اجرا كرد.

وزیر سابق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 300 هزار معلم کم داریم ، گفت: هرچه بیشتر برای آموزش هزینه کنیم ، بازده بیشتری نیز خواهیم داشت.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb42df059531_2020-11-17_23-39

حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه “در طول ایران” شبکه آموزش سیما درباره وضعیت بودجه آموزش و پرورش و تأثیر آن بر آینده جامعه خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش بزرگترین ، مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی است و در سیاست کلی نظام از آن نام برده شده است. سرمایه اجتماعی تولید می کند. آموزش یک امر مدیریتی است ، به این معنی که سیستم باید صرف آموزش کند.

وی افزود: ما در کشور نهاد مهم تری از سیستم آموزش و پرورش نداریم و سطح قدرت کشور برابر با ظرفیت آموزش آن است. هر کشوری در دنیا با تحصیلات خود رشد کرده است. هرچه بیشتر برای آموزش هزینه کنیم ، بیشتر هم به دست می آوریم. معلم سنگ گرانبها و گرانبها سنگ قیمتی و گرانبهای دانش آموز را آموزش می دهد.

وزیر سابق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که اگر می خواهیم به موضوع بودجه بودجه در آموزش و پرورش بپردازیم ، باید بگوییم که دیدگاه آموزش و پرورش از دیدگاه مسئولان متفاوت است و نظرات مختلفی وجود دارد. وی گفت: “برخی معتقدند كه آموزش باید خصوصی شود و دولت فعلی نیز این عقیده را دارد.” در اصل 30 قانون اساسی به این نتیجه رسیده ایم که باید منابع عمومی را در مدارس و آموزش و پرورش هزینه کنیم ، این سیاست سیستم است و رهبری نیز به همین باور است.

حاجی بابایی افزود: من در سال 1991 وزیر آموزش و پرورش بودم و بودجه این وزارتخانه 18/15 درصد بودجه عملیاتی دولت بود. در سال 1397 این رقم به 11.82 درصد رسید. همه وزرا از سال 1991 به جابجایی و خصوصی سازی مدارس اعتقاد داشتند. چنین دیدگاهی وجود دارد. چند سال پیش در 6 سپتامبر در تهران ، مردی مدرسه ای با 500 دانش آموز اجاره کرد و معلمانش را به مدارس دیگر فرستادند. معلمان متنوعی در این مدرسه جمع شدند و اعتقاد بر این بود که بار این مدرسه از دوش دولت برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه انتقال 10 درصد مدارس به بخش خصوصی در لایحه بودجه سال گذشته ذکر شده بود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد ، اظهار داشت: در مورد مهمترین نهاد اجتماعی این تفکر و نظر وجود دارد ، اکنون 50 هزار معلم داریم که خدمات پولی می خرند. . آنها پایین کار می کنند. آنها آن را خصوصی سازی نامیدند. آنها چندین سال است که در اداره هستند ، نیاز به اشتغال دارند و هر روز می آیند و مقابل مجلس جمع می شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نظر دیگری که من نیز معتقدم این است که دانشگاه فرهنگ یانگ باید دانش آموزان را با اقتدار خود جذب کند و بهترین نمرات را انتخاب کند و آن را برای دوره های تخصصی مانند دبستان آماده کند. . معلم برای استخدام مجبور نیست سر خود را خم کند. این معلم باید از روز اول استخدام شود. ما هفت سال است درگیر این واقعیت هستیم که دانشجو باید از روز اول حقوق دریافت کند و اشتغال باید نهایی باشد.

حاجی بابای با بیان اینکه به طور متوسط ​​در هر 19 دانش آموز یک معلم وجود دارد گفت: 300000 معلم کم داریم. شورای آموزش عالی می گوید که ما 200000 کمبود داریم. ما در مجموع 640،000 معلم داریم که در کلاسها شرکت می کنند. بعد از من وزیر اعلام كرد كه ما معلم مازادی داریم. چنین نگاهی به معلم تحقیرآمیز است.

وی در پاسخ به سخنان الهجار ، معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص کمبود معلم به دلیل ورود سیستم شش و سه و سه و انتقال به طرح خرید خدمات آموزشی برای جبران کمبود معلم ، اظهار داشت: 350 هزار معلم مازاد داریم آیا می توانید بگویید که ما معلمان کافی برای اجرای یک سیستم شش-سه-سه نداریم؟

وزیر اسبق آموزش و پرورش در پاسخ به این سال که بودجه سال آینده بودجه ای برای آموزش مجازی و یک مدرسه تلویزیونی در نظر گرفته شده است ، گفت: در برنامه ششم توسعه ذکر شده است. زمانی که من وزیر آموزش و پرورش بودم ، ما 15٪ مدارس را هوشمند کردیم. شناخت مدارس یکی از روشهای مدرنی است که باید در مدارس انجام شود و این یکی از نیازهای روز ما است.

حاجی بابایی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ، وزارت ارتباطات را موظف کرده ایم که به ترتیب مدارس کلیه روستاها و شهرها را برای 20 هزار نفر هوشمند کند. اما تلویزیون ما به طور کلی خوب پیش رفته است و باید از آن تشکر و قدردانی شود. پیش از این ، سهم آموزش در برنامه های رادیویی وجود نداشت. آموزش باید با توجه به وجود بودجه برای یک مدرسه تلویزیونی تعیین شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در مجلس معمولاً ابتدا لایحه دولت را می بینیم ، گفت: دولت چند سال است که دست ما را خوانده است و سالی نیست که لایحه بیاید و چندین هزار میلیارد تومان در بودجه در آموزش اضافه نکنید دولت اخیراً می آید ، به جای تأمین 100٪ بودجه آموزش و پرورش ، 80٪ بودجه را به لایحه کمک می کند و ما تمام سرمایه ای را که در این چاله خالی سرمایه گذاری می کنیم دور می اندازیم.

وی افزود: ما پولی را اضافه خواهیم کرد که دولت برای کمک به خودش دارد. به عنوان مثال ، در کسری 20 هزار میلیاردی آن ، 20 هزار میلیارد کسری بودجه به همراه می آورد ، ما 10 هزار میلیارد کسر می دهیم. امسال متفاوت عمل خواهیم کرد. من در مورد یک دولت خاص صحبت نمی کنم. دولت ها این کار را می کنند زیرا می دانند که مجلس توجه ویژه ای به آموزش و پرورش دارد.

حاجی بابای تأکید کرد: اگر اکنون “تاج” نبود ، ما کل بودجه را رد می کردیم. در بودجه 99 میلیارد ردیف برای رتبه بندی در نظر گرفتیم که توانستیم به آن برسیم. دولت 50 درصد مشاغل اضافی را برای همه كارمندان اضافه كرد ، اما رتبه معلمان را از آن رتبه گرفت و در واقع 50 درصد را اجرا كرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>