آزمون تاج در زهرا رخنورد و میرحسین موسوی مثبت است خبر فوری

آزمون تاج در زهرا رخنورد و میرحسین موسوی مثبت است  خبر فوری


5fb131d85ed26_2020-11-15_17-19

آزمون تاج دکتر زهرا رخنورد و مهندس میرحسین موسوی امروز مثبت شناخته شده است.

این دو زندانی در خانه و منطقه بازداشت تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند و گزارش می شود که وضعیت عمومی خوب است.

آزمون تاج دکتر زهرا رخنورد و مهندس میرحسین موسوی امروز مثبت شناخته شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb131d85ed26_2020-11-15_17-19

این دو زندانی در خانه و منطقه بازداشت تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند و گزارش می شود که وضعیت عمومی خوب است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>