آنگلا مرکل از نظر هنرمندان / ویدئو | آخرین خبرها

[ad_1]

5fba8da5f353c_5fba8da5f353f

آنگلا مرکل پانزده سال پیش به مقام صدراعظم آلمان رسید. وی تاکنون چهار دولت فدرال را اداره کرده است.

نگاه هنرمندان به اولین زنی که به مقام صدراعظم آلمان رسید ، در این ویدئو ببینید:

آنگلا مرکل پانزده سال پیش به مقام صدراعظم آلمان رسید. وی تاکنون چهار دولت فدرال را اداره کرده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

نگاه هنرمندان به اولین زنی که به مقام صدراعظم آلمان رسید ، در این ویدئو ببینید:

[ad_2]