احمدی نژاد از آزمون مخفی مردم ایران برای تاجگذاری خبر داد | آخرین خبرها

احمدی نژاد از آزمون مخفی مردم ایران برای تاجگذاری خبر داد |  آخرین خبرها


5fb6ca0b7ec2f_2020-11-19_23-09

رئیس جمهور سابق گفت: یک مقام در ایران پول دریافت کرده و سه هزار و پانصد آمپول آزمایشی تاج سازمان بهداشت جهانی بر روی مردم ایران آزمایش شده است.

رئیس جمهور سابق گفت: یک مقام در ایران پول دریافت کرده و سه هزار و پانصد آمپول آزمایشی تاج سازمان بهداشت جهانی بر روی مردم ایران آزمایش شده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>