امارات متحده عربی صدور ویزا برای 13 کشور از جمله ایران را متوقف کرده است

[ad_1]


این خبرگزاری در ادامه سند ادعا کرده است که برای شرکت های فعال در پارک ارسال شده است ، و ب

[ad_2]