بازپرداخت وام به مبلغ یک میلیون تومان تا 10 میلیون سرپرست خانوار آخرین خبرها

بازپرداخت وام به مبلغ یک میلیون تومان تا 10 میلیون سرپرست خانوار  آخرین خبرها


5fb3d502c7bd3_2020-11-17_17-19

رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت یک میلیون تن وام کرز الحسنه به 10 میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند ، خبر داد.

عبدالناصر همتی امروز با انتشار یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد: با توجه به تعطیلی برخی مشاغل از اول دسامبر ، پرداخت یک میلیون تن وام کرز الحسنه به 10 میلیون سرپرست خانوار یارانه ای که درآمد ثابت ندارند ، با توجه به تفاوت بهره اعتبار.

بر اساس این طرح ، دولت باید تفاوت بین نرخ بهره 12 درصد و نرخ سود وام کارالحسنه را تحمل کند. این وام به افرادی پرداخت می شود که حقوق عمومی ندارند و حقوق مشخصی ندارند.

با شیوع ویروس از ابتدای دسامبر در شهرها ، محدودیت های شدیدی اعمال می شود که طبق آن بیشتر مشاغل نمی توانند کار کنند.

به دلیل محدودیت های جدید ، بیشتر مشاغل موجود در تهران و 150 شهر از اولین شنبه ماه دسامبر به مدت دو هفته بسته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت یک میلیون تن وام کرز الحسنه به 10 میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند ، خبر داد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb3d502c7bd3_2020-11-17_17-19

“عبدالناصر همتی” امروز با ارسال یادداشت در اینستاگرام اعلام کرد: با توجه به تعطیلی برخی مشاغل از اول دسامبر ، پرداخت یک میلیون تن وام کارتز الحسنه به 10 میلیون سرپرست خانوار با درآمد ثابت از محل وام تاجگذاری انجام می شود.

براساس این طرح ، دولت باید تفاوت بین نرخ بهره 12 درصد و نرخ سود وام کارز الحسنه را متحمل شود. این وام به افرادی پرداخت می شود که حقوق دولتی ندارند و حقوق ثابت هم ندارند.

با گسترش ویروس از ابتدای دسامبر در شهرها محدودیت های شدیدی اعمال می شود که طبق آن اکثر مشاغل قادر به کار نیستند.

به دلیل محدودیت های جدید ، بیشتر مشاغل موجود در تهران و 150 شهر از اولین شنبه ماه دسامبر به مدت دو هفته بسته خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>