با او به تجارت قهرمان جهان در کشتی در اندیمسک و خدمات اجرایی شهرداری مشغول شد! / فیلم

با او به تجارت قهرمان جهان در کشتی در اندیمسک و خدمات اجرایی شهرداری مشغول شد!  / فیلم

[ad_1]

5fba878eb8544_2020-11-22_19-15

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی کشتی و هنرهای واقعی “مشکاسکا” محسن مدنی می گوید به دلیل بیکاری و اجبار به فروش در اندیمسک روی آورد و اکنون با مدیر اجرایی شهرداری روبرو شد و مجبور شد وسایل خود را بردارد!

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی کشتی و هنرهای واقعی “مشکاسکا” محسن مدنی می گوید به دلیل بیکاری و اجبار به فروش در اندیمسک روی آورد و اکنون با مدیر اجرایی شهرداری روبرو شد و مجبور شد وسایل خود را بردارد!

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>