برادر احمدرضا جلالی: زینب طاهری وکیل برادر من نیست

[ad_1]


علیرضا جلالی گفت که زینب طاهری وکیل برادرش نیست و اظهارات وی در مورد مجازات آقای جلالی

[ad_2]