برادر احمدرضا جلالی: زینب طاهری وکیل برادر من نیست
علیرضا جلالی گفت که زینب طاهری وکیل برادرش نیست و اظهارات وی در مورد مجازات آقای جلالی

مطالب جدید  خطر شیوع آنفلوانزای مرغی بسیار حاد در کرمان وجود دارد