به عنوان سرمربی تیم ملی امیدا انتخاب شد | آخرین خبرها

به عنوان سرمربی تیم ملی امیدا انتخاب شد |  آخرین خبرها


5fb028013423e_5fb028013424f

حمید استیل ، سرمربی تیم فوتبال امید همچنان در سمت خود باقی ماند.

میرشاد ماجدی ، رئیس کمیته جوانان کمیته فوتبال که در شبکه خبر صحبت کرد ، گفت که حمید استیل تا 23 سالگی به عنوان سرمربی تیم ایران باقی مانده است.

پیش از این حمید استیل سرمربی تیم امید بود که موفق به صعود به المپیک توکیو نشد ، اما میرشاد ماجدی که اخیراً رئیس کمیته جوانان شد ، اعلام کرد که کمیته فنی تصمیم گرفته است که حمید استیل مسیر را ادامه دهد. چه کسی استایلز را برای ادامه کار در این سمت به دست آورد.

حمید استیل ، سرمربی تیم فوتبال امید همچنان در سمت خود باقی ماند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb028013423e_5fb028013424f

میرشاد ماجدی ، رئیس کمیته جوانان کمیته فوتبال که در شبکه خبر صحبت کرد ، گفت که حمید استیل تا 23 سالگی به عنوان سرمربی تیم ایران باقی مانده است.

پیش از این حمید استیل سرمربی تیم امید بود که موفق به صعود به المپیک توکیو نشد ، اما میرشاد ماجدی که اخیراً رئیس کمیته جوانان شد ، اعلام کرد که کمیته فنی تصمیم گرفته است که حمید استیل مسیر را ادامه دهد. چه کسی استایلز را برای ادامه کار در این سمت به دست آورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>