توسعه زیرساخت های ارتباط از راه دور در کردستان باید به سرعت پیش رود

[ad_1]


محسن فاطی در جلسه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تحریم ها علیه ظالمان

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>