حمله داعش در شمال بغداد باعث کشته شدن 9 نفر شد
پلیس گفت که این خودرو در یک مرکز استخدام پلیس عراق در کیساک ، شمال بغداد منفجر شد. هم

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>